PROJE / İCRAAT
2015

Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi’ni (TARSEY) oluşturduk

Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi’ni (ÜTES) kurduk 

Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’ni açtık

Arazi Parsel Tanımlama Sistemi’ni kurduk

Ankara Beştepe’de Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi kurduk 

Tarımsal işletme ölçeğini büyütmek üzere arazi edindirme çalışmalarını başlattık

Lisanslı Depoculuk faaliyeti gösteren firmalara kira desteğini başlattık

Ülkemiz genelinde, okul öncesi ve temel eğitim birinci kademe okullarındaki 6 milyon öğrenciye haftada iki defa çekirdeksiz kuru üzüm dağıtıldı

Itri ve tıbbı bitkiler ile boya bitkilerini geliştirme projesi başlattık

Süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkileri, iyi tarım uygulamaları kapsamında desteklemeye başladık

Yağlık ayçiçeğini sözleşmeli üretim desteği kapsamına aldık

Sığır pedigrili koruma desteğini başlattık

Damızlık erkek materyali olan koç ve tekeyi hayvan gen kaynaklarını koruma desteği kapsamına aldık

Yem bezelyesini sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteği kapsamına aldık

Sanayi ve ihracata yönelik sertifikalı fidan/fide kullanımını destek kapsamına aldık

İlk defa 6 adet yerli patates çeşidi geliştirdik ve 3 adedini tescil ettirdik

Mobil Güneş Pilli Sulama Makinesi geliştirdik ve patentini aldık

Adana’da “Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi” kurduk 

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kurulum çalışmalarına başladık

Kaliteli üretimi teşvik etmek amacıyla buğdaya verilen ilave fiyatı %7'ye çıkardık

Tahıl Torbalama Sistemi’ni uygulamaya başladık

Manda yavrusunu destekleme kapsamına aldık

IPARD-2 ile; daha önce destek kapsamında olmayan manda eti ve sütünü, kaz yetiştiriciliğini, yumurta üretiminde kümes modernizasyonunu destek kapsamına alındı

Lisanssız elektrik üretimi yapan (HES hariç) tesisler ve mikro elektrik enerjisi ve ısı üreten sistemler de desteklenecek 

2015 yılında ilk defa, küçükbaş hayvan alımlarına da sözleşmeli besicilik modeli uyguladık

Peynir ile ilgili ürün özelliklerinin belirlendiği peynir tebliğini yayımladık

Ziraat mühendislerine sınavsız reçete yazma yetkisi verdik

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı’nı oluşturduk